วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สัญลักษณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ในสมัยก่อนบุรีรัมย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักรทวารวดี เคยเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครของเราก็มีตราสัญลักษณ์ประจำ เหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับ เพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยเห็น วันนี้บล็อกสัญลักษณ์แห่งนี้ของเราก็เลยทำการหาข้อมูลและแชร์ภาพสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครให้เพื่อนๆ
สัญลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สัญลักษณ์ ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บล็อกสัญลักษณ์สำหรับเรื่องนี้ เราขอเสนอสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน