วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บล็อกสัญลักษณ์สำหรับเรื่องนี้ เราขอเสนอสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน

สัญลักษณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้อ้างอิงได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ อยุธยา
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางด้านทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ติดกับจังหวัดสระบุรี ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทางทิศใต้ของจังหวัด ติดกับจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น