วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน ลักษณะจะเป็นรวงข้าวสีเหลือ 10 มัด มัดรวมกันไว้ รวงข้าวแต่ละรวงหมายถึงประเทศแต่ละประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในข้อตกลงอาเซียนรวม 10 ประเทศ มัดรวมกันแสดงถึงความเป็นมิตรภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว และแสดงถึงความสามัคคีนั่นเอง พื้นหลังจะเป็นสีแดง ขอบของสัญลักษณ์อาเซียนเป็นสีขาว และสีน้ำเงิน หมายถึงความเป็นเอกภาพ และมีสันติภาพ ความก้าวหน้าของประเทศที่อยู่ในอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
ความหมายของสีต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์อาเซียนมีความหมาย คือ

สีเหลือง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
สีขาว     แสดงถึงความ บริสุทธิ์
สีแดง     แสดงถึงความก้าวหน้า และความกล้าหาญ
สีน้ำเงิน แสดงถึง ความมั่นคง และสันติภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น