วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2511 และสถาปนา พ.ศ. 2539 อักษรย่อของมหาวิทยาลัยทักษิณคือ มทษ.


สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ


สีประจำมหาวิทยาลัย สีเทา ฟ้า
สีประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
สีประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกปาริชาต
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น